SCURT ISTORIC

Repere organizatorice din viața școlii 1962 - Decizia de înființare a Grupului Școlar Petrol-Chimie, Craiova; 1963 - Grupul Școlar Petrol Chimie își deschide porțile; 1966 - Se înființează Liceul Industrial de Chimie cu aceeași bază materială; 1970 - Prin unificarea celor două unități școlare se înființează Grupul Școlar de Chimie Industrială; 1984 - Unitatea școlara funcționează ca Liceul de Chimie Industrială nr.5 și Școala Profesională de Chimie nr.6; 1990 - Ia denumirea de Grupul Școlar Industrial de Chimie De-a lungul anilor, unitatea școlara a fost tutelară de Ministerul Industriei Chimice prin Combinatul Chimic Craiova, dar și de Ministerul Învățământului. Transformările apărute în societatea românească s-au răsfrânt și asupra școlii noastre, astfel că astăzi participă efectiv la implementarea reformei învățământului iar Consiliul Local, Primăria și Comunitatea Locală sunt principalii parteneri în dezvoltarea sa. … și tradiție Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” a fost înființat în anul 1962 sub denumirea de Grupul Școlar Petrol Chimie pentru a răspunde nevoilor de pregătire a forței de muncă necesară Combinatului Doljchim. Este o unitate școlară cu un specific deosebit pentru zona Olteniei. Educația și formarea profesională este în strânsă legătură cu evoluția socio-economică a zonei de dezvoltare sud-vest. Resursele materiale și umane au permis dezvoltarea permanentă a școlii și a asigurat prestigiul acesteia în zonă și nu numai.
Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenitescu” Craiova
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor 2012
ACASA PAS ISJ DOLJ MENCS FORUM SEI DIVERSE