SCURT ISTORIC
Repere organizatorice din viața școlii
1962
- Decizia de înființare a Grupului Școlar Petrol-Chimie, Craiova;
1963
- Grupul Școlar Petrol Chimie își deschide porțile;
1966
- Se înființează Liceul Industrial de Chimie cu aceeași bază
materială;
1970
- Prin unificarea celor două unități școlare se înființează Grupul
Școlar de Chimie Industrială;
1984
- Unitatea școlara funcționează ca Liceul de Chimie Industrială
nr.5 și Școala Profesională de Chimie nr.6;
1990
- Ia denumirea de Grupul Școlar Industrial de Chimie
De-a lungul anilor, unitatea școlara a fost tutelară de Ministerul
Industriei Chimice prin Combinatul Chimic Craiova, dar și de Ministerul
Învățământului. Transformările apărute în societatea românească s-au
răsfrânt și asupra școlii noastre, astfel că astăzi participă efectiv la
implementarea reformei învățământului iar Consiliul Local, Primăria și
Comunitatea Locală sunt principalii parteneri în dezvoltarea sa.
… și tradiție
Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” a fost înființat în anul 1962 sub
denumirea de Grupul Școlar Petrol Chimie pentru a răspunde nevoilor
de pregătire a forței de muncă necesară Combinatului Doljchim.
Este o unitate școlară cu un specific deosebit pentru zona Olteniei.
Educația și formarea profesională este în strânsă legătură cu evoluția
socio-economică a zonei de dezvoltare sud-vest. Resursele materiale
și umane au permis dezvoltarea permanentă a școlii și a asigurat
prestigiul acesteia în zonă și nu numai.
Metodologii
Oferta
scolara
Personalul
școlii
REVISTA
SCOLII
      Titularizare 2017