OFERTA ȘCOLARĂ 2020-2021

Pe termen lung, se asigură: o bună pregătire pentru viaţă; implicare în procesul de autoformare; toleranţa; flexibilitatea; egalitatea şanselor; responsabilizare. PREGĂTIM CETĂŢENI EUROPENI ! ACEASTA PRESUPUNE: performanţe în pregătirea şcolară în domenii de tradiţie şi în domenii noi apărute şi înrudite (protecţia mediului);  adecvarea în raport cu societatea; compatibilizarea tradiţiilor şcolii cu sistemele europene; formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui elev pentru a-l face să se simtă competent, autonom şi comunicativ; colaborarea şcolii cu toate grupurile de interes: părinţi, elevi, agenţi economici, autorităţi locale, organizaţii, comunitate; ofertă educaţională adecvată tendinţelor regionale şi locale, ofertă de educaţie la cerere şi pentru adulţi. 
Învățămât liceal Liceul Tehnologic “C.D. Nenițescu” Craiova
© Copyright Liceul Tehnologic “C. D. Nenițescu” Craiova 2010-2020
Acasă
Acasă Traditie Învățământ liceal Învățământ postliceal I.S.J. Dolj M.E.C. Contact
ADRESA: STR. PAȘCANI, NR. 9 CRAIOVA, DOLJ CONTACT: TEL.: 0351/411568 Pagina de Facebook
Învățămât postliceal Examen Certificare  2020 Proiect cod SMIS 133030 Acasă